Kim jesteśmy?

Tarnogórska-Rodzinka.pl powstała z inicjatywy Dominiki, Karoliny i Roberta ponad dwa lata temu jako grupa nieformalna.

W kwietniu tego roku zostało założone stowarzyszenie. Do Krajowego Rejestru Sadowego zostało wpisane 13 czerwca 2016 r.
pod numerem 0000622925.

Dominika Pelka

Dominika Pelka

Prezes Zarządu

Metodyk nauczania języków obcych, coach językowy.
Z powodzeniem wykorzystuje nowoczesne technologie w nauce języków obcych.
Magister filologii angielskiej ze specjalizacją w zakresie: British and American Culture and Literature oraz studiów pedagogicznych, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowych Studiów Dziennikarskich ze specjalizacją w zakresie Dziennikarstwo Prasowe oraz Public Relations na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich ze specjalizacją w zakresie Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Karolina Olejnik-Pyka

Karolina Olejnik-Pyka

Wiceprezes Zarządu

Kierownik Projektu, Konsultant – Wolny Strzelec zajmująca się tworzeniem, wdrażaniem i promocją serwisów internetowych.
Kierownik projektów z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, produktów i usług internetowych, dla sektora publicznego i prywatnego .
W trakcie swojej kariery zawodowej brała udział w projektach realizowanych zgodnie z metodykami tradycyjnymi i zwinnymi.
Absolwentka socjologii (UAM w Poznaniu) oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Projektem (WSB w Chorzowie).
Mama Franka (7l.) i Weroniki (4l.) "zarażona" scratchem i zafascynowana możliwościami kodowania.

Robert Mrozek

Robert Mrozek

Członek honorowy Stowarzyszenia

Pedagog, przedsiębiorca.
Studia na wydziale pedagogicznym, na kierunkach: resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Prowadzi sklep komputerowy,oprócz sprzedaży sprzętu, świadczy szereg usług w zakresie informatyki i nowych technologii.
Współorganizator turnieju gier komputerowych „LAN Tarnowskie Góry”.

Nasze cele:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego
 • krzewienie zamiłowania do rodzimej kultury i tradycji
 • organizowanie działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji
 • inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego
 • wzmacnianie i rozwijanie kompetencji w zakresie innowacyjności, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • tworzenie przestrzeni wymiany informacji i doświadczeń
 • stymulowanie determinacji w kierunku samokształcenia
 • kształtowanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów

Statut:

Statut Stowarzyszenia Tarnogórska-Rodzinka.pl
(tekst jednolity z dnia 29.04.2016 r.)
[plik PDF, rozmiar 139kB]

Dane rejestrowe:

Stowarzyszenie Tarnogórska-Rodzinka.pl zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000622925.
Dane:
NIP: 6452547378
KRS: 0000622925
REGON: 364694928

Sprawozdania:

 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Sprawozdanie finansowe

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia

Dominika Pelka
Prezes Zarządu

Karolina Olejnik-Pyka
Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Iwona Piechuła
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Karina Bohn
Członek Komisji Rewizyjnej

Dorota Mrozek
Członek Komisji Rewizyjnej