Tarnogórski Dzień Rodziny

Coroczne wydarzenie przeznaczone dla rodziców z małymi dzieci i tych planujących posiadanie dzieci. W ramach inicjatywy odbywają się warsztaty, prelekcje oraz prezentacje przedstawicieli organizacji wspomagających rozwój kulturalny i edukację dzieci.
Tarnogórski Dzień Rodziny odbędzie się 2 czerwca.

Śniadanie na Polanie

Spotkania tarnogórzan na Polanie w Parku Miejskim, mające na celu integracje lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzania czasu wolnego, celebrowanie posiłków i aktywność sportową.

W tym sezonie Śniadania na Polanie zaplanowane są na: 06 i 20 maja, 3 i 17 czerwca, 8 i 22 lipca, 12 i 26 sierpnia, 2 i 16 września.

Pchli Targ

Kolejny dowód na to, że tarnogórzanie idealnie się organizują wokół lokalnego projektu. Raz w miesiącu w sezonie letnim spotykamy się na płycie boiska w Parku Miejskim i pozbywamy się zalegających w domu i garażu przedmiotów. W Pchlim Targu mogą wziąć udział wszyscy chętni. Udział w wyprzedaży jest bezpłatny.

W tym sezonie Pchle Targi zaplanowane są na: 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 22.09

Rodzic w kinie

Projekt dopasowany do potrzeb i oczekiwań rodziców mający na celu pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń na tematy dotyczące rozwoju, wychowania a także aktualnych wyzwań rodzicielskich. Spotkania w TCKu połączone są z prelekcją eksperta na zadany temat oraz projekcją filmu korespondującego z podejmowaną tematyką.
Dotychczas odbyły się: Dzień Bezpiecznego Internetu, Cukromania: Życie z cukrzycą. Spotkanie Cukromaniaków, Spotkanie poświęcone zmianom w sposobach rodzenia się dzieci, Panel dyskusyjny pt. „Szczepić czy nie szczepić? Postawy rodziców i lekarzy wobec szczepień”.